Hledám práci
Volná místa
Práce v zahraničí
Vzdělávání
Nabízím práci
Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
Jak na to
Diskuze
Časté otázky
Kontakt
O nás
Spolupracujem s

          


VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání

Název : Ruština mírně pokročilí 1x2 (30
Obor : Vzdělávání
Název organizace : 
Typ : rekvalifikační kurz
Region : Hlavní město Praha
Text :  Popis kurzu: Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně Charakteristika kurzu: vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) důraz je kladen na řízenou konverzaci maximální počet studentů ve skupině je 12ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE: Co už umím: zabývala jsem se studiem základů ruštiny a znám základní gramatické jevy (azbuku, číslovky, skloňování osobních zájmen a podstatných jmen) umím vyčasovat základní slovesa (идти, мочв, искать, …) i zvratná slovesa a slovesa se změnou kmenových souhlásek v přítomném čase a jsem schopen/na vytvořit otázku a budoucí čas dokážu sdělit základní informace o sobě a svých zájmech, o své rodině a práci a vést rozhovor o cestování, vzdělání, nakupování a dalších běžných tématech dělám chyby, po upozornění jsem je však schopen/na opravitCo se naučím: prohloubím své poměrně dobré znalosti základů o časování slovesa надеть, skloňování přídavných jmen podle vzoru новый a летний, zájmena какой, который a další gramatické jevy) budu schopen/na konverzovat o turistice a cestování, počasí a dalších běžných tématech a vyjádřit názor na vzhled a charakter osob naučím se vyjádřit příčinu, možnost, nutnost a lítost, vyjádřím svůj názor na běžná témata posílím svou schopnost porozumět autentickým materiálům a získám jistotu v mluveném projevu a při komunikaci s rodilým mluvčím Zkuste si rozřazovací test z ruštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý. Lektoři: v kurzech učí zkušení a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.   
Cena : 3 999 Kč
Začátek : 30.09.2013
Konec : 27.01.2014
Kontakt : U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha, Česká republika


Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
   
 
Jooble - Česká a Slovenská republika

Práce v Praze

Slovenská republika