Hledám práci
Volná místa
Práce v zahraničí
Vzdělávání
Nabízím práci
Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
Jak na to
Diskuze
Časté otázky
Kontakt
O nás
Spolupracujem s

          


  SPOLUPRACUJEME

Nová škola

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje vzdělávání menšin, především Romů, dospělých i dětí po celé republice.
Více na stránkách http://www.novaskola.org/web/

Úřad práce hlavního města Prahy

Poskytuje informační služby v oblasti pracovních příležitostí, zejména informace o volných pracovních místech v České republice a zemích EU, situaci na trhu práce v České republice a zemích EU, podmínkách zaměstnávání v zahraničí, možnostech dalšího vzdělávání, poskytuje poradenské služby pro volbu povolání, volbu rekvalifikace, zprostředkování vhodného zaměstnání, volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením, výběr vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Více na: http://portal.mpsv.cz/sz

ICN

Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. (ICN) podporuje rozvoj neziskových organizací a informuje veřejnost o jejich přínosu pro společnost. Mezi hlavní cíle ICN patří profesionalizace činnosti neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. ICN je otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. ICN dosahuje svých cílů poskytováním informačních, vzdělávacích a publikačních služeb. Jedná se především o provoz specializované veřejné knihovny, správu Databáze neziskových organizací v ČR a Databáze finančních zdrojů, vydávání měsíčního informačního servisu, organizaci seminářů pro pracovníky neziskových organizací, zprostředkování odborných konzultací a vydávání publikací pro neziskové organizace. ICN je vydavatelem časopisu GRANTIS - měsíčníku neziskového sektoru, který je jediným celoplošným periodikem určeným nejen pracovníkům neziskových organizací v České republice.
Více na: http://www.icn.cz/

Eures

Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby, užitečné pracovníkům, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, respektive všem občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob. Poskytování všech služeb EURES občanům a zaměstnavatelům je umožněno dvěma základními cestami: na jedné straně to jsou databáze zveřejněné na EURES - evropském portálu pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, působícími na úřadech práce v České republice.
Více na: http://portal.mpsv.cz/eures/sit_eures

ICM

V Informačním centru pro mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT(www.nidm.cz) jsou pro vás připraveny vyčerpávající informace ze všech oblastí dotýkajících se života mladých lidí. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně - naleznete je přehledně roztříděné v šanonech v našem ICM; postupně se budeme snažit většinu z nich umístit i na naše www stránky.
Více na: http://www.icm.cz/

Český helsinský výbor

Je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Je členem Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva se sídlem ve Vídni sdružující helsinské výbory z 39 členských zemí OBSE.
Více na: http://www.helcom.cz/

NROS

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které nadace podporuje v rámci specifických programů. Nadace také trvale usiluje o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti neziskového sektoru. Hlavním předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních příspěvků v rámci jednotlivých grantových programů na konkrétní projekty nestátních neziskových organizací registrovaných v ČR, jakými jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. Pro tyto grantové programy získává nadace prostředky u nás i v zahraničí. Nadace navíc aktivně vytváří či uskutečňuje programy, které jsou v souladu s jejím celkovým posláním.
Více na: http://www.nros.cz/

Student agency

Je společností, která se během krátké doby vyšplhala na špičku ekonomického žebříčku úspěšnosti. Společnost nabízí mnoho výhod pro studenty i nestudenty, práci, studijní pobyty a stáže v zahraničí, letenky a samozřejmě velmi kvalitní a levnou autobusovou dopravu. Během krátké doby se tato společnost stala známou nejen pro studenty, ale i pro řadové občany. Jejich pobočky naleznete po celém světě.
Více na: http://www.studentagency.cz infolinka: 800 100 300

Athinganoi

Posláním organizace je pomoci Romům v úspěšné integraci do většinové společnosti a celkové zlepšení vztahů mezi romskou menšinou a většinovou společností. Hlavním cílem je zlepšit vzdělanost romské menšiny a zvýšit informovanost většinové společnosti o romském etniku. Sdružovat romské studenty a vést mezi nimi dialog. Svým úsilím přispíváme k budování vzájemného porozumění mezi všemi občany české společnosti.
Více na: http://www.athinganoi.cz/


Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
   
 
Jooble - Česká a Slovenská republika

Práce v Praze

Slovenská republika