Hledám práci
Volná místa
Práce v zahraničí
Vzdělávání
Nabízím práci
Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
Jak na to
Diskuze
Časté otázky
Kontakt
O nás
Spolupracujem s

          


  SPOLUPRACUJEME

Nová škola

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje vzdělávání menšin, především Romů, dospělých i dětí po celé republice.
Více na stránkách http://www.novaskola.org/web/

Úřad práce hlavního města Prahy

Poskytuje informační služby v oblasti pracovních příležitostí, zejména informace o volných pracovních místech v České republice a zemích EU, situaci na trhu práce v České republice a zemích EU, podmínkách zaměstnávání v zahraničí, možnostech dalšího vzdělávání, poskytuje poradenské služby pro volbu povolání, volbu rekvalifikace, zprostředkování vhodného zaměstnání, volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením, výběr vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Více na: http://portal.mpsv.cz/sz

ICN

Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. (ICN) podporuje rozvoj neziskových organizací a informuje veřejnost o jejich přínosu pro společnost. Mezi hlavní cíle ICN patří profesionalizace činnosti neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. ICN je otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. ICN dosahuje svých cílů poskytováním informačních, vzdělávacích a publikačních služeb. Jedná se především o provoz specializované veřejné knihovny, správu Databáze neziskových organizací v ČR a Databáze finančních zdrojů, vydávání měsíčního informačního servisu, organizaci seminářů pro pracovníky neziskových organizací, zprostředkování odborných konzultací a vydávání publikací pro neziskové organizace. ICN je vydavatelem časopisu GRANTIS - měsíčníku neziskového sektoru, který je jediným celoplošným periodikem určeným nejen pracovníkům neziskových organizací v České republice.
Více na: http://www.icn.cz/

Eures

Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby, užitečné pracovníkům, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, respektive všem občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob. Poskytování všech služeb EURES občanům a zaměstnavatelům je umožněno dvěma základními cestami: na jedné straně to jsou databáze zveřejněné na EURES - evropském portálu pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, působícími na úřadech práce v České republice.
Více na: http://portal.mpsv.cz/eures/sit_eures

ICM

V Informačním centru pro mládež Národního institutu dětí a mládeže MŠMT(www.nidm.cz) jsou pro vás připraveny vyčerpávající informace ze všech oblastí dotýkajících se života mladých lidí. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně - naleznete je přehledně roztříděné v šanonech v našem ICM; postupně se budeme snažit většinu z nich umístit i na naše www stránky.
Více na: http://www.icm.cz/

Český helsinský výbor

Je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. Je členem Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva se sídlem ve Vídni sdružující helsinské výbory z 39 členských zemí OBSE.
Více na: http://www.helcom.cz/

NROS

Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které nadace podporuje v rámci specifických programů. Nadace také trvale usiluje o zvyšování informovanosti a vzdělání v oblasti neziskového sektoru. Hlavním předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních příspěvků v rámci jednotlivých grantových programů na konkrétní projekty nestátních neziskových organizací registrovaných v ČR, jakými jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. Pro tyto grantové programy získává nadace prostředky u nás i v zahraničí. Nadace navíc aktivně vytváří či uskutečňuje programy, které jsou v souladu s jejím celkovým posláním.
Více na: http://www.nros.cz/

Student agency

Je společností, která se během krátké doby vyšplhala na špičku ekonomického žebříčku úspěšnosti. Společnost nabízí mnoho výhod pro studenty i nestudenty, práci, studijní pobyty a stáže v zahraničí, letenky a samozřejmě velmi kvalitní a levnou autobusovou dopravu. Během krátké doby se tato společnost stala známou nejen pro studenty, ale i pro řadové občany. Jejich pobočky naleznete po celém světě.
Více na: http://www.studentagency.cz infolinka: 800 100 300

Athinganoi

Posláním organizace je pomoci Romům v úspěšné integraci do většinové společnosti a celkové zlepšení vztahů mezi romskou menšinou a většinovou společností. Hlavním cílem je zlepšit vzdělanost romské menšiny a zvýšit informovanost většinové společnosti o romském etniku. Sdružovat romské studenty a vést mezi nimi dialog. Svým úsilím přispíváme k budování vzájemného porozumění mezi všemi občany české společnosti.
Více na: http://www.athinganoi.cz/


Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
   
 
Jooble - Česká a Slovenská republika

Práce v Praze

Slovenská republika

 

AKTUALITY
Umělci na Hlavním nádraží se snaží romským uprchlíkům alespoň trochu zpříjemnit špatnou situaci. Aktivity cílí především na děti
Romštinu jako svůj mateřský jazyk uvedlo během sčítání lidu přes 28 tisíc obyvatel, je to méně než v roce 2011
   
© Romea o.s., Žitná 49, 110 00 Praha 1, tel. / fax 257 329 667, burzaprace@romea.cz
 
OPPA   hlavní město Praha   Evropská unie 
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do budoucnosti