Hledám práci
Volná místa
Práce v zahraničí
Vzdělávání
Nabízím práci
Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
Jak na to
Diskuze
Časté otázky
Kontakt
O nás
Spolupracujem s

          


  PRŮBĚH POHOVORU

Julka Přípravu na pohovor jsme probrali,
nejdůležitější však je, jak zvládnete ústní část pohovoru.

1.    Respektujte tedy zásady slušného chování. Posaďte se, až když jste k tomu vyzváni, hovořte jasně a stručně, nejezte a nežvýkejte, nepijte uprostřed vlastního projevu, neskákejte druhému do řeči, vypněte si mobilní telefon.

2.    Na úvod pohovoru můžete očekávat tzv. odpočinkové otázky, které mají navodit příjemnou atmosféru, uvolnit napětí a nervozitu. Nejběžnější jsou dotazy na cestu na pohovor, na zajímavosti dne atd. Na tyto otázky je vhodné odpovídat stručně, ale zdvořile.

3.    V hlavní části pohovoru bývají kladeny dotazy týkající se vašeho vzdělání, rodinného zázemí, profesní kariéry, zájmů a koníčků. Dále vám mohou být položeny otázky vztahující se na vaše osobní cíle, motivaci. Pro představu můžete očekávat otázky typu:
  • povězte mi něco o sobě
  • povězte mi o Vašem posledním zaměstnání
  • stručně popište Vaši současné či poslední zaměstnání a své postavení v příslušné organizační struktuře
  • proč odcházíte od vašeho současného zaměstnavatele
  • proč jste se rozhodl/a ucházet se o toto místo
  • proč myslíte, že byste měl/a být zaměstnán/a právě u nás
  • jaké jsou Vaše silné a slabé stránky
  • co víte o naší firmě
  • v čem vidíte svůj přínos pro naši firmu
  • jakých pět hlavních schopností, dovedností nebo vlastností musí mít člověk, aby uspěl na místě, o které se ucházíte? Na kolik procent v jednotlivých bodech toto splňujete?
4.    Na všechny otázky je vhodné odpovídat jasně a srozumitelně.

5.    Samozřejmě, pohovor není pro uchazeče pouze "výslech", proto byste i vy měli mít připraveny otázky, které vás v souvislosti s danou firmou či pozicí zajímají. Váš zájem je koneckonců odrazem vaší motivace ucházet se o dané zaměstnání a dobře položené otázky demonstrují vaší inteligenci a rozhled.

6.    Po skončení pohovoru je třeba si vyjasnit , do kdy můžete čekat vyjádření společnosti. Je slušné poděkovat za čas, který vám byl věnován a za příležitost se tohoto pohovoru zúčastnit.

Julka Teď už by pro vás pohovor měl být snazší.
Přejeme tedy hodně štěstí!!!
Rudy


Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
   
 
Jooble - Česká a Slovenská republika

Práce v Praze

Slovenská republika

 

AKTUALITY
Umělci na Hlavním nádraží se snaží romským uprchlíkům alespoň trochu zpříjemnit špatnou situaci. Aktivity cílí především na děti
Romštinu jako svůj mateřský jazyk uvedlo během sčítání lidu přes 28 tisíc obyvatel, je to méně než v roce 2011
   
© Romea o.s., Žitná 49, 110 00 Praha 1, tel. / fax 257 329 667, burzaprace@romea.cz
 
OPPA   hlavní město Praha   Evropská unie 
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do budoucnosti