Hledám práci
Volná místa
Práce v zahraničí
Vzdělávání
Nabízím práci
Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
Jak na to
Diskuze
Časté otázky
Kontakt
O nás
Spolupracujem s

          


  PRŮBĚH POHOVORU

Julka Přípravu na pohovor jsme probrali,
nejdůležitější však je, jak zvládnete ústní část pohovoru.

1.    Respektujte tedy zásady slušného chování. Posaďte se, až když jste k tomu vyzváni, hovořte jasně a stručně, nejezte a nežvýkejte, nepijte uprostřed vlastního projevu, neskákejte druhému do řeči, vypněte si mobilní telefon.

2.    Na úvod pohovoru můžete očekávat tzv. odpočinkové otázky, které mají navodit příjemnou atmosféru, uvolnit napětí a nervozitu. Nejběžnější jsou dotazy na cestu na pohovor, na zajímavosti dne atd. Na tyto otázky je vhodné odpovídat stručně, ale zdvořile.

3.    V hlavní části pohovoru bývají kladeny dotazy týkající se vašeho vzdělání, rodinného zázemí, profesní kariéry, zájmů a koníčků. Dále vám mohou být položeny otázky vztahující se na vaše osobní cíle, motivaci. Pro představu můžete očekávat otázky typu:
  • povězte mi něco o sobě
  • povězte mi o Vašem posledním zaměstnání
  • stručně popište Vaši současné či poslední zaměstnání a své postavení v příslušné organizační struktuře
  • proč odcházíte od vašeho současného zaměstnavatele
  • proč jste se rozhodl/a ucházet se o toto místo
  • proč myslíte, že byste měl/a být zaměstnán/a právě u nás
  • jaké jsou Vaše silné a slabé stránky
  • co víte o naší firmě
  • v čem vidíte svůj přínos pro naši firmu
  • jakých pět hlavních schopností, dovedností nebo vlastností musí mít člověk, aby uspěl na místě, o které se ucházíte? Na kolik procent v jednotlivých bodech toto splňujete?
4.    Na všechny otázky je vhodné odpovídat jasně a srozumitelně.

5.    Samozřejmě, pohovor není pro uchazeče pouze "výslech", proto byste i vy měli mít připraveny otázky, které vás v souvislosti s danou firmou či pozicí zajímají. Váš zájem je koneckonců odrazem vaší motivace ucházet se o dané zaměstnání a dobře položené otázky demonstrují vaší inteligenci a rozhled.

6.    Po skončení pohovoru je třeba si vyjasnit , do kdy můžete čekat vyjádření společnosti. Je slušné poděkovat za čas, který vám byl věnován a za příležitost se tohoto pohovoru zúčastnit.

Julka Teď už by pro vás pohovor měl být snazší.
Přejeme tedy hodně štěstí!!!
Rudy


Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
   
 
Jooble - Česká a Slovenská republika

Práce v Praze

Slovenská republika

 

AKTUALITY
   
© Romea o.s., Žitná 49, 110 00 Praha 1, tel. / fax 257 329 667, burzaprace@romea.cz
 
OPPA   hlavní město Praha   Evropská unie 
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do budoucnosti