Hledám práci
Volná místa
Práce v zahraničí
Vzdělávání
Nabízím práci
Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
Jak na to
Diskuze
Časté otázky
Kontakt
O nás
Spolupracujem s

          


  O NÁS

INTERNETOVÁ BURZA PRÁCE

Internetová burza práce nejen pro romské uživatele je na současném trhu ojedinělým projektem. Její idea vychází z dlouhotrvajícího problému, kterým je vedle diskriminace na trhu práce hlavně nízká kvalifikace romské populace. V jejím důsledku jsou jedinci hůře zaměstnatelní, což dosvědčují alarmující čísla romské nezaměstnanosti a s tím související neuspokojivá sociální situace Romů.
Internetová burza práce si proto klade za cíl napomoci zvrátit tento stav a to podporou vzdělávání a zaměstnanosti Romů jako dvou na sobě závislých veličin. Jde o informační servis, jehož cílem je pravidelné shromažďování a uveřejňování informací o aktuálních pracovních nabídkách, rekvalifikacích, stipendiích a studentských stážích. Součástí je rovněž oddíl věnovaný praktickým radám a doporučením při hledání zaměstnání.

Cíle internetové burzy práce jsou:
 • využití moderních technologií a poskytnutí dostupného prostoru pro nabídky a poptávky v oblasti zaměstnávání a vzdělávání
 • nabídka alternativy k běžným, k této činnosti státem pověřeným, poskytovatelům práce
 • podpora aktivního přístupu Romů při hledání práce a vzdělání
 • zvýšení kvalifikace Romů prostřednictvím uveřejňovaných nabídek
 • zlepšení situace Romů na trhu práce
 • přispění ke zlepšení sociální situace Romů
Projekt je financován v rámci Programu iniciativy společenství Equal.

ROMEA, o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Základním posláním je sdružovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí napomáhat ke zlepšení vzájemného soužití.

Hlavní činnosti sdružení jsou:
 • propagační a popularizační činnost
 • vydávání měsíčníku Romano voďi
 • poskytování informačního servisu prostřednictvím elektronických médií www.romea.cz (internet, televize, rozhlas)
 • pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí k danému tématu
 • podpora vzdělávání prostřednictvím pořádání přednášek, seminářů a kurzů
 • podpora zaměstnanosti Romů
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
 • napomáhání k lepšímu soužití majoritní společnosti a Romů
 • spolupráce s romskými organizacemi v ČR i v zahraničí a usilování o zapojení do mezinárodních nevládních struktur zabývajících se romskou problematikou
Více informací o občanském sdružení Romea naleznete na www.romea.cz a o projektu Equal na www.equal.romea.cz.


Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
   
 
Jooble - Česká a Slovenská republika

Práce v Praze

Slovenská republika

 

AKTUALITY
Umělci na Hlavním nádraží se snaží romským uprchlíkům alespoň trochu zpříjemnit špatnou situaci. Aktivity cílí především na děti
Romštinu jako svůj mateřský jazyk uvedlo během sčítání lidu přes 28 tisíc obyvatel, je to méně než v roce 2011
   
© Romea o.s., Žitná 49, 110 00 Praha 1, tel. / fax 257 329 667, burzaprace@romea.cz
 
OPPA   hlavní město Praha   Evropská unie 
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do budoucnosti