Hledám práci
Volná místa
Práce v zahraničí
Vzdělávání
Nabízím práci
Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
Jak na to
Diskuze
Časté otázky
Kontakt
O nás
Spolupracujem s

          


  O NÁS

INTERNETOVÁ BURZA PRÁCE

Internetová burza práce nejen pro romské uživatele je na současném trhu ojedinělým projektem. Její idea vychází z dlouhotrvajícího problému, kterým je vedle diskriminace na trhu práce hlavně nízká kvalifikace romské populace. V jejím důsledku jsou jedinci hůře zaměstnatelní, což dosvědčují alarmující čísla romské nezaměstnanosti a s tím související neuspokojivá sociální situace Romů.
Internetová burza práce si proto klade za cíl napomoci zvrátit tento stav a to podporou vzdělávání a zaměstnanosti Romů jako dvou na sobě závislých veličin. Jde o informační servis, jehož cílem je pravidelné shromažďování a uveřejňování informací o aktuálních pracovních nabídkách, rekvalifikacích, stipendiích a studentských stážích. Součástí je rovněž oddíl věnovaný praktickým radám a doporučením při hledání zaměstnání.

Cíle internetové burzy práce jsou:
 • využití moderních technologií a poskytnutí dostupného prostoru pro nabídky a poptávky v oblasti zaměstnávání a vzdělávání
 • nabídka alternativy k běžným, k této činnosti státem pověřeným, poskytovatelům práce
 • podpora aktivního přístupu Romů při hledání práce a vzdělání
 • zvýšení kvalifikace Romů prostřednictvím uveřejňovaných nabídek
 • zlepšení situace Romů na trhu práce
 • přispění ke zlepšení sociální situace Romů
Projekt je financován v rámci Programu iniciativy společenství Equal.

ROMEA, o.s. je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Základním posláním je sdružovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí napomáhat ke zlepšení vzájemného soužití.

Hlavní činnosti sdružení jsou:
 • propagační a popularizační činnost
 • vydávání měsíčníku Romano voďi
 • poskytování informačního servisu prostřednictvím elektronických médií www.romea.cz (internet, televize, rozhlas)
 • pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí k danému tématu
 • podpora vzdělávání prostřednictvím pořádání přednášek, seminářů a kurzů
 • podpora zaměstnanosti Romů
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
 • napomáhání k lepšímu soužití majoritní společnosti a Romů
 • spolupráce s romskými organizacemi v ČR i v zahraničí a usilování o zapojení do mezinárodních nevládních struktur zabývajících se romskou problematikou
Více informací o občanském sdružení Romea naleznete na www.romea.cz a o projektu Equal na www.equal.romea.cz.


Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
   
 
Jooble - Česká a Slovenská republika

Práce v Praze

Slovenská republika