Hledám práci
Volná místa
Práce v zahraničí
Vzdělávání
Nabízím práci
Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
Jak na to
Diskuze
Časté otázky
Kontakt
O nás
Spolupracujem s

          


VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání

Název : PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Obor : Sociální práce
Název organizace : MAVO s.r.o.
Typ : rekvalifikační kurz
Region : Hlavní město Praha
Text : 

Obsah: Obsah kurzu pro pracovníky v sociálních službách splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle Zákona o sociálních službách. Je zaměřen zejména na vykonávání prací spojených:
- S přímou péčí o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
- S péčí o rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby
Cíl:
- Zvládání pomoci při poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpoře soběstačnosti, nácviku jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s protetickými pomůckami, pomoci při udržování čistoty a hygieny v domácnosti klientů a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
- Zvládání poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy
- Rozvíjení dovedností potřebných pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, rozvíjení jeho společenských a pracovních návyků adekvátních zdravotnímu a sociálnímu handicapu, podpoře individuálních zájmů a upevňování fyzické kondice a zdraví klienta, včetně písemných zápis o nich a schopností její interpretace
- Zvládání pohybové aktivizace klientů a rozvíjení manuální zručnosti a dovednosti, pomoci při zajištění chodu domácnosti
- Posilování životní aktivizace klientů a pomoci uspokojování jejich psychosociálních potřeb, podpoře vzdělávací činnosti
- Rozeznávání nejzákladnější zdravotně sociální patologie, zajištění jejího řešení
- Poskytování pomoci při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, pomoci při zabezpečování styku klienta s úřady a pomoci při základním sociálním poradenství v případě nepříznivé sociální situace, včetně odkazů na právní pomoc a svépomocné skupiny
- Organizace a zajištění sociální péče v terénu a v sociálních zařízeních, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti v zřízeních sociální péče, včetně informovanosti o nich
- Uplatňování dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty a jejich rodinami a místní komunitou
- Vedení příslušné úřední dokumentace, využívání a zvládání práce s různými zdroji informací, při znalostech práce s prostředky moderní kanceláře a výpočetní techniky
Základní požadavky na uchazeče:
- Dovršení věku 18 let
- Ukončené základní vzdělání
- Bezúhonnost (uchazeč se prokáže výpisem z rejstříku trestů; stačí neověřená kopie)
- Zdravotní způsobilost (uchazeč se prokáže potvrzením od lékaře)

Místo realizace: PRAHA

Studijní materiály: obdrží účastníci při zahájení výuky
Osvědčení po absolvování: absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované MPSV ČR "Pracovník v sociálních službách"
Zahájení: 24. 1. 2011 v 8,30 hodin - v místě výuky
Místo výuky: Mavo s.r.o., Na Poříčí 30, Praha 1
Doba výuky: 8:30 - 15:30
Počet hodin výuky: 164 hodin
Variabilní symbol: 115 (prosím, uvádějte při platbách)

http://mavo.eu/MAVO/pracovnik-v-socialnich-sluzbach 

  
Cena : 7 000,- Kč (osvobozeno od DPH)
Začátek : 24.01.2011
Konec : 
Kontakt : 840 111 184, 604 117 962, Na Poříčí 30, Praha 1, E-MAIL: mavo@mavo.eu, PŘIHLÁŠKA na http://mavo.eu/MAVO/prihlaska


Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
   
 
Jooble - Česká a Slovenská republika

Práce v Praze

Slovenská republika

 

AKTUALITY
   
© Romea o.s., Žitná 49, 110 00 Praha 1, tel. / fax 257 329 667, burzaprace@romea.cz
 
OPPA   hlavní město Praha   Evropská unie 
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do budoucnosti