Hledám práci
Volná místa
Práce v zahraničí
Vzdělávání
Nabízím práci
Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
Jak na to
Diskuze
Časté otázky
Kontakt
O nás
Spolupracujem s

          


VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání

Název : Obecný kurz pro pracovníky sociálních služeb a Kurz pro pracovníky sociálních služeb
Obor : Sociální práce
Název organizace : 
Typ : rekvalifikační kurz
Region : Hlavní město Praha
Text :  Charita Česká republika si Vás dovoluje pozvat na Obecný kurz pro pracovníky sociálních služeb a Kurz pro pracovníky sociálních služeb s profilací pečovatel/ka osobní asistent/ka. Kurzy se konají ve Vzdělávacím institutu CHČR, Máchova 7, Praha 2 a to od 25.4. do 18.10. 2008.

Kurz s profilací na výkon funkce pečovatel/ka, osobní asistent/ka

Cílovou skupinou jsou pracovníci sociálních služeb, na které se vztahuje zákonná povinnost splnění kvalifikačních požadavků dle § 116 zákona 108/2006 Sb. a ostatní osoby se zájmem působit v sociálních službách na pozici pečovatel/ka, osobní asistent/ka. Jedná se o 150 hodinový kurz splňující podmínky §37 Vyhlášky 505/2006 Sb. Obsahem kurzu je 125 hodin teoretické výuky a 25 hodin praxe. Kurz probíhá v osmi dvoudenních modulech. Obsahové náplně jednotlivých modulů budou sděleny při zahájení kurzu. Cena kurzu je 6 650,- Kč. Absolvent kurzu získá kvalifikaci pro výkon funkce pečovatel/ka, osobní asistent/ka. Kurz je ukončen písemným testem, předložením samostatné práce a její obhajobou a předložením potvrzení o vykonání 25 hodinové praxe. Podmínkou vydání Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu je 85% účast na teoretické výuce a úspěšné vykonání ověření získaných znalostí a dovedností.

Obecný kurz pro pracovníky v sociálních službách

Cílovou skupinou jsou pracovníci sociálních služeb, na které se vztahuje zákonná povinnost splnění kvalifikačních předpokladů dle § 116 zákona 108/2006 Sb a ostatní osoby se zájmem působit v sociálních službách na pozici pracovníka v sociálních službách (vyjma pozice pečovatel/ka, osobní asistent/ka). Jedná se o 150 hodinový kurz splňující podmínky §37 Vyhlášky 505/2006 Sb. Obsahem kurzu je 125 hodin teoretické výuky a 25 hodin praxe. Kurz probíhá v osmi dvoudenních modulech. Obsahové náplně jednotlivých modulů budou sděleny při zahájení kurzu. Cena kurzu je 6 650 Kč. Absbsolvent kurzu získá obecně zaměřenou kvalifikaci pro výkon funkce pracovníka v sociálních službách (vyjma pozice pečovatel/ka, osobní asistent/ka). Tuto kvalifikaci je vhodné dále doplňovat dle profesní profilace dalšími kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. Kurz je ukončen písemným testem, předložením samostatné práce a její obhajobou a předložením potvrzení o vykonání 25 hodinové praxe. Podmínkou vydání Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu je 85% účast na teoretické výuce a úspěšné vykonání ověření získaných znalostí a dovedností.

  
Cena : 
Začátek : 
Konec : 
Kontakt : 


Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
   
 
Jooble - Česká a Slovenská republika

Práce v Praze

Slovenská republika