Hledám práci
Volná místa
Práce v zahraničí
Vzdělávání
Nabízím práci
Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
Jak na to
Diskuze
Časté otázky
Kontakt
O nás
Spolupracujem s

          


VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE

Volné místo

Název pozice : Terénní pracovník pro občany ohrožené sociálním vyloučením
Obor : Sociální práce
Region : Hlavní město Praha
Text inzerátu : 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 14 - Úřad městské části Praha 14 zastoupená tajemníkem Úřadu městské části Praha 14 vyhlašuje dne 25.5.2010 výběrové řízení na obsazení pracovního místa Terénní pracovník pro občany ohrožené sociálním vyloučením odboru sociálních věcí a zdravotnictví tř. 6 (pracovní poměr na dobu neurčitou)

Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 14 Sjednaný druh práce: Zajišťování terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením spočívající zejména v poskytování poradenství, doprovodu klientů, jednání s úřady a dalšími institucemi v zájmu klientů. Spolupráce při práci s klienty sociálního kurátora a veřejného opatrovníka. Spolupráce na realizaci preventivních aktivit pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením.

Platové zařazení: 6. platová třída, dle NV č. 564/2006 Sb., v pl.zn. (od 11 130 Kč do 16 760 Kč)

Datum nástupu: 1.7.2010

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění: a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, c) způsobilost k právním úkonům, d) bezúhonnost

Další požadavky: požadované vzdělání - ukončené SOU s podmínkou předložení osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávání pro terénní pracovníky dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo ukončené SŠ vzdělání s maturitou (a vyšší) v oboru sociální péče, charitativní péče, sociálně-právní činnost, sociální pedagogika, apod. další požadavky - alespoň 1 rok praxe v oblasti práce se sociálně vyloučenými osobami - znalost práce na PC - výhodou jsou zkušenosti s terénní prací, znalost romštiny, znalost sítě sociálních služeb a organizace sociálního zabezpečení další dovednosti, schopnosti - organizační a komunikační schopnosti - spolehlivost, samostatnost, pečlivost - ochota se dále vzdělávat - odolnost vůči stresu

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 9.6.2010 na adresu: Úřad městské části Praha 14 kancelář tajemn

  
Název organizace : Městská část Praha 14
Kontaktní osoba : Bc. Dana Davidová, vedoucí oPaM
Emailová adresa : davidova@p14.mepnet.cz
Telefon : 281 005 253
WWW : 
Adresa : Bratří Venclíků 1073/8, Černý Most, 198 00 Praha 98


Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
   
 
Jooble - Česká a Slovenská republika

Práce v Praze

Slovenská republika

 

AKTUALITY
Marián Dancso z hnutí Občané městu, město občanům míří do vedení obce Lom. Bude radním a předsedou finančního výboru
Patrik Banga: Lži, agrese a napadání volby nevyhrávají!
VOLBY 2022: Šest Romů a tři Romky se stali zastupiteli. Romská politická strana Roma Luma neuspěla
   
© Romea o.s., Žitná 49, 110 00 Praha 1, tel. / fax 257 329 667, burzaprace@romea.cz
 
OPPA   hlavní město Praha   Evropská unie 
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do budoucnosti