Hledám práci
Volná místa
Práce v zahraničí
Vzdělávání
Nabízím práci
Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
Jak na to
Diskuze
Časté otázky
Kontakt
O nás
Spolupracujem s

          


VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE

Volné místo

Název pozice : 50 míst referent / referentka evidence řidičů – agenda řidičských průkazů v odboru dopravněspr
Obor : Administrativa
Region : Hlavní město Praha
Text inzerátu : 

Požadované vzdělání •

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou  Další požadavky •

znalost zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a činností,  znalost zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,  •

výhodou úspěšně složená zkouška odborné způsobilosti, ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, na úseku rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru) •

 znalost práce na PC (MS Word, MS Excel)  • velmi dobré komunikační schopnosti (dobré vyjadřovací schopnosti  v písemném i mluveném projevu)  
Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti podle §  7 odst. 4   zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jsou*:  • jméno, příjmení, titul,  • datum a místo narození,  •

státní příslušnost,  •

místo trvalého pobytu, • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),  • datum a podpis.  
K přihlášce   je  podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit: •

 životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních  a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,  •

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením  • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie). 
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne   25. 10. 2013 v   podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, adresa:  
Obálku prosím adresujte Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy odbor personálních a hospodářských činností oddělení sekretariátu a výběrových řízení zaměstnanců Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 Obálku označte slovy: „Výběrové řízení –  referent/ka evidence řidičů – agenda ŘP- VR 155/13”

     
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  
Název organizace : Magistrát hl.Města Prahy IČO 000 64 581
Kontaktní osoba :  Ing. Martin Trnka ředitel
Emailová adresa : 
Telefon : 
WWW : 
Adresa : Magistrát hl. m. Praha, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1


Jméno  
Heslo  
  Přihlásit
   
 
Jooble - Česká a Slovenská republika

Práce v Praze

Slovenská republika

 


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; rssparser has a deprecated constructor in /data/gluster-www-vona/noBrick/htdocs/www2/htdocs/romea.cz/burzaprace/news.php on line 93
AKTUALITY
VIDEO: Multikulturní festival v Kyjích vyvrcholil vystoupením hudební skupiny Bengas!
Pietní akt v Hodoníně u Kunštátu se letos 20. srpna uskuteční bez omezení
   
© Romea o.s., Žitná 49, 110 00 Praha 1, tel. / fax 257 329 667, burzaprace@romea.cz
 
OPPA   hlavní město Praha   Evropská unie 
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do budoucnosti